Hjem

 

Severin Adrian Bojesen (1802-81) og hustru Jensine Cecilie, f. Hastrup (1814-1874)

Justitsraad S.A.Bojesens familielegat

Familielegatet skal virke til bedste for den slægt, der nedstammer fra forhenværende Overinspektør ved Københavns fattigvæsen: Justitsraad Severin Adrian Bojesen.

 

Familielegatet tildeles efterkommere af legatstifteren og ydes fortrinsvist til videregående uddannelsesaktiviteter for unge. Men legatet kan også i begrænset omfang anvendes til andre formål.

 

"Nogle optegnelser om mit Liv og Levned og om dets tilskikkelser; S.A.Bojesen"

 

"Nedskrevne af Fader 1879-80; Hakon Bojesen"